DMCA.com Protection Status

Mộ đá ba mái

Mộ đá ba mái

Mộ đá ba mái về cơ bản giống cấu tạo của mộ hai mái, chỉ khác là có thêm lớp mái thư ba.

Mẫu mộ đá ba mái cũng có các mẫu và hình dạng điêu khắc như hai mái về phần mái thường được chạm khắc rất tinh tế các lớp ngói thường điêu khắc dạng gói vẩy, gói ống hoặc ngói băm bên cạnh phần ngói còn có phần mũi đao cũng tạo nên một vẻ đẹp riêng biết tinh tế cho kiểu mộ này.

Với mẫu mộ đá có mái này thường mang vẻ đẹp cổ kính có nét cấu trúc gần giống như mái gói đình chùa nên rất hợp với nền văn hóa tâm linh nủa người Việt Nam

Thường được dùng để làm mộ đơn, mộ đôi và mộ ba…

Mộ đá ba mái

Mộ đá ba mái về cơ bản giống cấu tạo của mộ hai mái, chỉ khác là có thêm lớp mái thư ba.

Mẫu mộ đá ba mái cũng có các mẫu và hình dạng điêu khắc như hai mái về phần mái thường được chạm khắc rất tinh tế các lớp ngói thường điêu khắc dạng gói vẩy, gói ống hoặc ngói băm bên cạnh phần ngói còn có phần mũi đao cũng tạo nên một vẻ đẹp riêng biết tinh tế cho kiểu mộ này.

Với mẫu mộ đá có mái này thường mang vẻ đẹp cổ kính có nét cấu trúc gần giống như mái gói đình chùa nên rất hợp với nền văn hóa tâm linh nủa người Việt Nam

Thường được dùng để làm mộ đơn, mộ đôi và mộ ba…

0912.957.222