Đồ thờ đá đẹp nhất Việt Nam. Các mẫu đồ thờ đá tự nhiên đa dạng như bia đá, cuốn thư đá, lư hương đá, bia đá, đèn thờ đá, cây hương đá giá rẻ đẹp nhất 2020

Bia mộ đặt ở đầu hay chân người chết?

05/07/2022
Vị trí đặt bia mộ là vấn đề cần đặc biệt quan tâm để người đã khuất có thể an nghỉ nơi chín suối. Việc bia mộ đặt ở đầu hay chân người chết nên được thống nhất theo.