Mẫu cột đồng trụ CDT17

08/08/2019
Mẫu cột đồng trụ CDT17 Mẫu cột đồng trụ CDT17 là một biểu tượng thiêng liêng và cao quý không thể thiếu trong các công trình truyền thống đặc biệt là nhà thờ họ. Có ý nghĩa rất lớn với kiến.

Cột đồng trụ nhà thờ họ CDT16

08/08/2019
Cột đồng trụ nhà thờ họ là một biểu tượng thiêng liêng và cao quý không thể thiếu trong các công trình truyền thống đặc biệt là nhà thờ họ. Có ý nghĩa rất lớn với kiến trúc tâm linh này.

Mẫu cột đồng trụ nhà thờ họ đẹp CDT15

08/08/2019
Mẫu cột đồng trụ nhà thờ họ đẹp là một biểu tượng thiêng liêng và cao quý không thể thiếu trong các công trình truyền thống đặc biệt là nhà thờ họ. Có ý nghĩa rất lớn với kiến.

Cột đồng trụ nhà thờ họ CDT14

07/08/2019
Cột đồng trụ nhà thờ họ CDT14 là kiểu cột được điêu khắc khá cầu kỳ cột cũng bao gồm ba phần chinh là phần đâu là một quả cầu lửa tạo nên sức mạng uy nghiêm của cộ.

Cột đồng trụ đá nhà thờ họ CDT12

07/08/2019
Cột đồng trụ đá nhà thờ họ CDT12  thường được đặt hai bên nhà thờ trên đầu có hai cột lửa lớn nên còn gọi là cột lửa nhà thờ họ. Dường như cột đồng trụ là nơi sẽ chắn.

Cột đồng trụ nhà thờ họ bằng đá

07/08/2019
Cột đồng trụ nhà thờ họ bằng đá Cột đồng trụ nhà thờ họ bằng đá bằng đá thường được đặt hai bên nhà thờ trên đầu có hai cột lửa lớn nên còn gọi là cột lửa nhà.

Cột đá nhà thờ họ CDT08

07/08/2019
Cột đá nhà thờ họ phần của kiến trúc tâm linh nhà thờ họ, để phù hợp với nét đẹp tâm linh người Việt thường được chế tác từ hai loại đá chính là xanh rêu và xanh đen..