Cột đá hiên từ đường CD21

08/08/2019
Cột đá hiên từ đường CD21 thường được chế tác từ hai loại đá chính là xanh rêu và xanh đen. Màu sắc và độ bền của hai chất đá này rất phù hợp với yêu cầu của kiến.

Cột đá nhà thờ tư gia CD20

08/08/2019
Cột đá nhà thờ tư gia CD20 thường được chế tác từ hai loại đá chính là xanh rêu và xanh đen. Màu sắc và độ bền của hai chất đá này rất phù hợp với yêu cầu của.

Cột đá làm nhà gỗ CD19

08/08/2019
Cột đá làm nhà gỗ CD19 thường được chế tác từ hai loại đá chính là xanh rêu và xanh đen. Màu sắc và độ bền của hai chất đá này rất phù hợp với yêu cầu của kiến.

Cột đồng trụ từ đường CDT18

08/08/2019
Cột đồng trụ từ đường CDT18  là một biểu tượng thiêng liêng và cao quý không thể thiếu trong các công trình truyền thống đặc biệt là nhà thờ họ. Có ý nghĩa rất lớn với kiến trúc tâm linh này.