Văn khấn Nôm tạ mộ vào ngày 30 tết

15/11/2018
Văn khấn Nôm tạ mộ vào ngày 30 tết lễ chạp Văn khấn Nôm tạ mộ vào ngày 30 tết lễ chạp có ý nghĩa rất lớn đối với văn hóa tâm linh. Vào ngày này con cháu trong.

Văn Khấn lễ ông Công ông Táo lên chầu trời

15/11/2018
Văn Khấn lễ ông Công ông Táo lên chầu trời Văn Khấn lễ ông Công ông Táo lên chầu trời Theo phong tục và văn hóa người Việt thì ngày 23 tháng chạp được xem là ngày tết tiễn.